Cenník

Návrhy

01.

Zameranie a digitalizácia podkladov

Ak klient nemá podklady vo forme DWG, alebo PDF so všetkými rozmermi, urobíme presné zameranie a jeho digitalizáciu.

Cena 3 €/m². Doba dodania 2 týždne.

02.

Dispozícia

V tomto kroku pre klienta navrhneme dispozíciu jeho priestoru, s rozložením pevných aj mobilných častí interiéru. Výstup sú pôdorysy a pohľady v mierke s rozmermi.

Cena od 10 €/m². Doba dodania 4 týždne.

03.

Návrh a vizualizácie

V tomto kroku pre klienta rozpracujeme návrh do detailov. Predbežne vyberieme zariaďovacie prvky, ktoré uvidí vo vizualizáciách. Výstupy sú realistické vizualizácie.

Cena od 30 €/m². Doba dodania 8 týždňov.

04.

Realizačná dokumentácia

Po odsúhlasení návrhu vyberieme konkrétne zariaďovacie predmety a spracujeme podklady pre realizátorov a dodávateľov. Výstupy sú výkresy s rozmermi a popisom zadania + cenové kalkulácie jednotlivých prác a dodávok.

Cena od 40 €/m². Doba dodania 8 týždňov.

05.

Autorský dozor a koordinácia profesií

Ak realizujeme dielo so svojimi dodávateľmi na kľúč, dozor nie je účtovaný. Ak realizujeme dielo mimo Bratislavy účtujeme klientovi cestovné náklady. Ak chce klient realizovať dielo so svojimi pracovníkmi účtujeme dozor podľa hodinovej sadzby 30 €/hod.

Cestovné náklady: 30 €/hod + 0,5 €/km

Cena za výjazd obsahuje cestovné náklady vrátane času cesty na miesto stavby a nazad.

Cenník

Realizácie

01

Menšie realizácie

Pri interiéroch o veľkosti do 60 m² je priemerná cena 1000 €/m² bez DPH.

02

Väčšie realizácie

Náročnejšie realizácie s väčšou výmerou sa pohybujú od 1500 do 3000 €/m² bez DPH.