Súkromie

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Zásady spoločnosti Veselý & Ftáčnik rešpektujú vaše súkromie v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, ktoré od vás môžeme zhromažďovať na našich webových stránkach, https://www.veselyftacnik.sk a na iných stránkach, ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

Osobné informácie žiadame iba vtedy, keď ich skutočne potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby. Zhromažďujeme ich spravodlivými a zákonnými prostriedkami s vaším a súhlasom. Dáme vám tiež vedieť, prečo ich zbierame a ako sa budú používať.

Zhromaždené informácie uchovávame iba tak dlho, ako je potrebné, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby. Údaje ktoré ukladáme, chránime komerčne prijateľnými prostriedkami, aby sme predišli strate a krádeži, ako aj pred neoprávneným prístupom, zverejnením, kopírovaním, použitím alebo úpravou.

Nezdieľame žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb verejne ani s tretími stranami, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.

Naše webové stránky môžu odkazovať na externé stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Majte na pamäti, že nemáme kontrolu nad obsahom a praktikami týchto stránok a nemôžeme prijať zodpovednosť za ich príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Môžete slobodne odmietnuť našu žiadosť o vaše osobné informácie s vedomím, že vám nebudeme schopní poskytnúť niektoré z požadovaných služieb.

Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky sa bude považovať za akceptovanie našich postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu zaobchádzania s používateľskými údajmi a osobnými údajmi, prosím kontaktujte nás.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2020.